KÄYTTÖEHDOT

 

WELLEVO –palvelun yleiset käyttöehdot (päivitetty 25.5.2018).
Lue kielellä englanti. Read in English.

1. Yleistä

Wellevo palvelu on Wellevo Oy:n tarjoama ja ylläpitämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelu. Jäsenrekisteröityminen ja tilausmaksun maksaminen jäsenyyden ajalta on edellytys palvelun käyttämiselle. Ennen jäsenyytesi rekisteröintiä tutustu näihin jäsenyyttä koskeviin käyttöehtoihin.

2. Jäsenyys

Rekisteröitymällä Wellevo-palvelun jäseneksi käyttäjä vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen ja ymmärtää, ettei Wellevo ole lääketieteellinen organisaatio. Wellevo-palvelu perustuu yleisiin suomalaisiin ravitsemus- ja liikuntasuosituksiin, ja se on alan asiantuntijoiden suositusten mukaisesti kehitetty. Käyttäjä ymmärtää, ettei mikään verkkosivuilla tai sovelluksessa esitetty tieto, teksti, kuva, videokuva tai muu materiaali ole lääketieteellinen neuvo tai diagnoosi. Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä ymmärtää, että Wellevo-palvelu on tukea ja neuvoa antava apuväline pyrittäessä yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin, ja mahdollisesti painonhallintaan. Käyttäjä vakuuttaa terveydentilansa täyttävän palvelun käytölle asetetut edellytykset. Jäsenyys edellyttää, että tunnet itsesi terveeksi. Tarkemmat tiedot palvelukohtaisista terveysedellytyksistä on lueteltu alla.

Käyttämällä Wellevo-sovellusta asiakas sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä käyttöehtoja. Mikäli asiakas ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, hänellä ei ole oikeutta avata sovellusta. 

Asiakkaan ja Wellevo:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä www.wellevo.com -sivustolla.

3. Terveydentila

Palvelun käyttö edellyttää, ettei käyttäjä ole raskaana tai imetä. Emme myöskään hyväksy jäseniksi käyttäjiä, joiden painoindeksi (BMI, Body Mass Index) on alle 18,5. Rekisteröitymällä jäseneksi käyttäjä vakuuttaa terveydentilansa täyttävän palvelun käytölle asetetut edellytykset. Mikäli käyttäjällä on sairauksia tai terveysongelmia, joiden yhteydessä painon pudottaminen voi olla sopimatonta, suosittelemme käyttäjää selvittämään tilanteen lääkärin kanssa ennen aloittamista.

4. Henkilötietojen käsittely

Jäseneksi rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelun käytön aikana käyttäjältä kysytään henkilökohtaisia tietoja koskien käyttäjän valitseman palvelun aihepiiriä. Käyttäjä vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi ja täydellisiksi. Wellevo-palvelun jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toiselle. Rekisteröityessä käyttäjälle luodaan käyttäjän sähköpostiosoitteesta henkilökohtainen käyttäjätunnus ja vaihdettavissa oleva salasana. Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa luovuttaa tai ilmaista kolmansille osapuolille. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä niiden käytöstä. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Wellevon asiakaspalveluun mikäli käyttäjätunnus ja salasana joutuvat vääriin käsiin. Onnistuneen rekisteröinnin päätteeksi käyttäjä saa sähköpostiinsa vahvistusilmoituksen. Käyttäjällä on oikeus tutustua palveluun 14 vuorokauden ajan sitoumuksetta. Jäsenyyden päättyessä käyttöoikeus Wellevo-palveluihin päättyy ja käyttäjätunnus ja salasana poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa jäsenyyden päättymisestä. Käyttäjän tulee kuitenkin huolehtia palveluiden tai suoritusten maksamiseen liittyvistä velvoitteista, joihin hän on sitoutunut ennen käyttöoikeuden päättymistä. Rekisteröitymällä jäseneksi käyttäjä hyväksyy, että käyttäjän antamia henkilötietoja voidaan käyttää myös muuhun sähköpostitse tapahtuvaan palvelukohtaiseen viestintään ja markkinointiin.

Wellevo noudattaa tietojen käsittelyssä Suomen henkilötietolakia ja muuta lainsäädäntöä. Palvelujen käyttäjien henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja haluamme antaa käyttäjille selvän kuvan tietojen käytöstä. Lisätietoja oikeuksistasi ja Wellevon keräämistä henkilötiedoista saat tietosuojaselosteesta.

5. Velvoitteet ja ylivoimainen este

Wellevo- palvelun internetsivusto on lähtökohtaisesti käytettävissä ympäri vuorokauden sekä arkisin että viikonloppuisin. Wellevo Oy:llä on kuitenkin oikeus sulkea palvelu tai osa palvelua päivityksen, huollon, palvelun liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Wellevo Oy ei takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

6. Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa tutustuneensa käyttöehtoihin ja muihin sopimusehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Wellevo palvelun käytössä sopimuksen ehtoja.

7. Sopimuksen siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Wellevo:n suostumusta. Wellevo:lla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä asiakkaalle. Wellevo:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Wellevo:n ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.

8. Tietojen uudelleenkäyttö

Wellevo:lla on oikeus palvelussa kerättyjen tietojen uudelleenkäyttöön ja lupa jakaa tietoja tieteelliseen käyttöön ilman asiakkaan lupaa siten etteivät ne sisällä asiakasta yksilöitäviä tietoja.

9. Erimielisyydet

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

 
Yhteystiedot:
Wellevo Oy
Y-tunnus: 2701322-3
Tel: +385 400 667 239
www.wellevo.com